Treff og aktiviteter

Mange pårørende forteller at de kan føle seg alene om det å være pårørende. Noen holder lovbrudd, fengsling, og annen straffegjennomføring skjult for omgivelsene. Mange pårørende kan synes det er vanskelig å snakke med familie, venner og nettverk om sin situasjon, og forteller at de er bekymret for hvordan omgivelsenes vil reagere.

FFPs erfaring er at flere pårørende opplever det som positivt å treffe andre som er, eller har vært, i lignende situasjon. Det å treffe andre som har erfart og forstår de ulike problemstillingene man kan stå i som pårørende, kan bidra til at man får nyttige tips og råd. Det kan også bidra til at man føler seg mindre alene i sin situasjon.

Varetekt, fengsling og andre straffereaksjoner kan ofte få sosiale, økonomiske og helsemessige konsekvenser for pårørende. Derfor er også en viktig del av FFPs tilbud kulturopplevelser og aktiviteter. Gjennom positive opplevelser ønsker vi å skape et lysglimt i hverdagen.

Vi oppfordrer alle som deltar på våre treff og arrangementer til å ikke dele opplysninger om andre videre.

Alle våre tilbud er gratis for pårørende.