Videosamtaler og videotreff

På grunn av koronasituasjonen er dessverre alle treff i Oslo og Trondheim avlyst frem til sommeren. Som et alternativ ønsker vi å tilby møter og treff digitalt, og disse vil være tilgjengelig for pårørende over hele landet. Det er kun mulighet for et begrenset antall deltakere på nettmøtene, så prinsippet «førstemann til mølla» gjelder. Informasjon om oppkobling fås etter påmelding.

FFP tilbyr rådgivning på telefon, e-post, chat samt individuelle samtaler digitalt med rådgiver på video. Ta kontakt om du ønsker individuell videosamtale!

 

 

 

Videotreff om koronasituasjonen
FFP inviterer voksne pårørende i hele Norge til videotreff, torsdag 28. mai kl. 17.30 til 19.00! Her blir det anledning til både å snakke sammen om hvordan koronasituasjonen har påvirket dere og «deres» innsatt, samt dele andre erfaringer og tanker om det å være pårørende. På treffet deltar også Bente og Hanne fra FFP. Ta gjerne med deg en kopp kaffe eller te til treffet! Påmelding innen onsdag 27. mai!
 

Videotreff om koronasituasjonen for ungdom
FFP Ung inviterer unge fra 12 til 18 år i hele Norge til å møtes på videotreff torsdag 4. juni, kl. 17.00 til 18.00, for å snakke om hvordan dere har det nå i koronatiden, og hvordan det har vært å ha kontakt med deres familiemedlem i fengsel i denne tiden. Siden vi ikke får servert noe digg, så oppfordrer vi de som vil til å drikke noe godt og spise noe snacks under møtet. Fra FFP Ung deltar Kitty og Marte. Påmelding innen onsdag 3. juni!
 

Videotreff for foreldre til innsatte
Er du mamma eller pappa til en som sitter i fengsel? FFP inviterer

til videotreff for foreldre til innsatte i hele Norge, tirsdag 9. juni 17:30 – 19.00! Ta frem kaffe- eller tekoppen og koble deg opp til et hyggelig treff, der Bente og Foziya fra FFP også deltar. Påmelding innen mandag 8. juni!
 

 

Videotreff for unge voksne fra 18 -30 år
Er du mellom 18 og 30 år, og har et familiemedlem i fengsel?
FFP inviterer unge voksne i hele Norge til videotreff torsdag 18. juni kl. 17.30 – 19.00. Vi oppfordrer til å servere seg selv noe godt å spise på + drikke, også møtes vi og snakker. Påmelding innen onsdag 17.juni
Nettmøte: tegneworkshop for barn og unge!
FFP Ung inviterer barn og unge i hele Norge til hyggelig tegnetreff

på videomøte, tirsdag 23. juni kl. 11.00 – 12.30! Alle finner frem tegnesaker hjemme hos seg selv, og så tegner vi sammen. Temaet for tegningen tenker vi skal være knyttet til det å ha et familiemedlem i fengsel. Tegningene vil vi gjerne sende til sjefene i fengslene, og kanskje til noen politikere hvis det er greit for dere. Fra FFP deltar Kitty og Marte. Påmelding innen mandag 22. juni!