Avdelinger

For Fangers Pårørende (FFP) er en landsdekkende organisasjon som gir støtte og rådgivning til pårørende over hele landet på telefon, epost og chat. FFP har hovedkontor i Oslo, og en lokalavdeling i Trondheim.

FOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP)
Org.nr: NO 971 245 506

Telefon: 22 11 41 30
Epost: post@ffp.no
Postadresse: P.B. 6710, St. Olavs plass, 0130 Oslo

FFP i Oslo
Telefon: 22 11 41 30
Mobil: 97 96 61 99
Epost: post@ffp.no
Besøksadresse: St. Olavs gate 21A, 1. etg, 0165 Oslo

FFP Trøndelag
Telefon: 22 11 41 30
Mobil: 94 00 31 20
Epost: trondelag@ffp.no
Adresse: Kjøpmannsgata 23, 7010 Trondheim