FuelBox

FuelBox Lovbrudd, straff og familie

Fuelbox Lovbrudd, straff og familie er et samtaleverktøy utviklet av For Fangers Pårørende (FFP) og Kirkens Bymisjon i samarbeid med FuelBox AS. Boksen er utviklet med støtte fra Stiftelsen Dam, og vi har fått viktige og nyttige innspill fra pårørende og domfelte underveis i prosessen.

Lovbrudd og straffegjennomføring preger ofte hele familien, og det kan være vanskelig å snakke om dette både i familien og med andre. Boksen er et samtaleverktøy for barn, unge og voksne som er pårørende til innsatte eller pårørende til domfelte som soner straff i samfunnet, og for innsatte. Trekk kort og still hverandre spørsmål med det formål at hvert spørsmål skal føre til mest mulig samtale. Ved å snakke om det som er vanskelig, kan det være lettere å forstå egne og andres reaksjoner.

Boksen består av kort med 173 spørsmål innen 10 ulike kategorier som «Litt av hvert», «Tanker og følelser», «Tillit og tilhørighet», «Å leve med lovbruddet» og «Møtet med fengsel og hjelpeapparat».


Målgruppe og bruk
Fuelboxen kan brukes i flere ulike sammenhenger. Kirkens Bymisjon og For Fangers Pårørende (FFP) bruker den i våre grupper for pårørende, i pappagrupper i fengsel og i samtaler med pårørende og innsatte. Pårørende kan benytte samtalevektøyet sammen med andre pårørende i eller utenfor familien, eller i samtaler med den innsatte/domfelte. Ikke alle spørsmål er tilpasset de aller yngste. Det er utviklet en egen kategori for de yngste som er beregnet for barn fra 6 år. Det er også en egen kategori for par.

Boksen skal sendes til alle landets fengsler, slik at pårørende og innsatte kan bruke den under besøk i fengslene. Boksen kan også benyttes av andre i hjelpeapparatet, av kriminalomsorgen, helsesykepleiere og av andre organisasjoner som møter pårørende og/eller domfelte gjennom sitt arbeid.

Klikk her for tips til bruk av FuelBox Lovbrudd, straff og familie

 

Her bestiller du
FuelBox Lovbrudd, straff og familie
Dersom du kan ha glede av å benytte fuelboxen i din familie eller i ditt arbeid med pårørende og innsatte, kan du bestille boksen fra FFP. Boksen er gratis, men vi har et begrenset opplag. Vi håper derfor at du som bestiller den kommer til å ta den i bruk, og at resultatet blir viktige og verdifulle samtaler!

Klikk her for bestillingsskjema

 


Bakgrunn for utvikling av FuelBox Lovbrudd, straff og familie

Mamma og jeg satt ofte på hvert vårt rom og var lei oss. Det hadde vært så mye bedre for meg om vi kunne være lei oss sammen. (Jente med pappa i fengsel)

Hvert år er det ca. 10 000 personer som fengsles eller soner en straff i samfunnet. Mellom 6000 og 9000 barn opplever hvert år at en av deres foreldre settes i fengsel eller må gjennomføre straff i samfunnet. Det totale antall pårørende er enda høyere. Lovbrudd og domfellelse har ofte store konsekvenser for relasjonene i familien. Mange opplever det som en stor krise, og mange rammes også økonomisk, sosialt og helsemessig.

Både Kirkens Bymisjon og FFP har gjennom vårt arbeid erfart at mange barn, unge, voksne pårørende og innsatte synes det kan være vanskelig å snakke om lovbrudd og straffegjennomføring og de ulike utfordringer som dukker opp i en slik situasjon.  Mange opplever at man ønsker å skåne hverandre og synes det er vanskelig å ta opp ulike temaer i samtaler. Med denne erfaringen har vi sett behovet for å utvikle et samtaleverktøy. Fuelboxen skal legge til rette for de gode og viktige samtalene.

 

Hyggelig samarbeid om utviklingen av samtaleverktøyet «Fuelbox Lovbrudd, straff og familie» mellom FFP og Kirkens Bymisjon. Fra venstre: Hanne Hamsund (FFP), Anette Bjørnson Skjerven (FRI barn og familie Drammen), Ylle Theodorsen (FRI barn og familie Vestfold), Stian Ek-Nordlund (FRI barn og familie Hønefoss), Hilde Jahnsen (Innsattes barn, Myrsnipa samværssted) og Anne Berit Sandvik (FFP).


Kirkens Bymisjon er en åpen og ideell organisasjon som utfører sosialt arbeid i byer over hele Norge, bl.a. med målgruppen barn og unge i straffegjennomføring, samt deres foreldre. https://kirkensbymisjon.no/

For Fangers Pårørende (FFP) er en landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for pårørende til innsatte og til domfelte som soner straff i samfunnet. https://ffp.no/