Ansatte

Hanne Hamsund – Daglig leder

Ansatt fra 1992. Daglig leder siden 2000.
Utdanning: Mellomfag i kriminologi.
hanne@ffp.no

Anne Berit Sandvik – Nestleder og seniorrådgiver

Ansatt i FFP fra 2005.
Utdanning: Kriminolog.
anneberit@ffp.no

Bente C. Grambo – Seniorrådgiver

Ansatt i FFP fra 2001.
Utdanning: Kriminolog.
bente@ffp.no

Kitty Byng – Rådgiver

Ansatt i FFP fra 2014. Hovedansvar for FFP Ung.
Utdanning: Psykolog.
kitty@ffp.no

Marte Blakstad Lehn – Rådgiver (i permisjon)

Ansatt i FFP fra 2018.
Utdanning: Sosionom.
marte@ffp.no 

Foziya Awol – Minoritetsrådgiver

Ansatt i FFP fra 2019. Hovedansvar for minoritetsprosjekt.
Utdanning: Samfunnsvitenskap, og organisasjon og ledelse.
foziya@ffp.no

Mohamed Abdirashid – Rådgiver

Ansatt i FFP fra 2019. Jobber i FFP Ung.
Utdanning: Statsvitenskap og internasjonal forvaltning.
mohamed@ffp.no

 

Kjersti Holden – Avdelingsleder FFP Trøndelag

Ansatt i FFP fra 2004.
Utdanning: Barnevernpedagog.
trondelag@ffp.no
kjersti@ffp.no

Anne Gro Gullvik Frøiland – Rådgiver FFP Trøndelag

Ansatt i FFP fra 2013.
Utdanning: Sosionom med fordypning i internasjonalt-  og interkulturelt arbeid, samt yogalærer.
trondelag@ffp.no
annegro@ffp.no 

Mali Anden – Rådgiver FFP Trøndelag

Ansatt i FFP fra 2019.
Utdanning: Studert pedagogikk og juss.
trondelag@ffp.no
mali@ffp.no