Nyttige lenker

Her finner du en oversikt over lenker til andre organisasjoner, intitusjoner og andre som FFP kjenner til.

Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens hjemmeside

Ringerike fengsel

Oslo fengsel

Halden fengsel

Ila fengsel

For barn og ungdom

Barnesiden Halden fengsel

Barnesiden Ringerike fengsel

Barnesiden Ila fengsel

Regjering, departementer og statlige institusjoner

Regjeringens hjemmeside

Justis- og beredskapsdepartementet

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

NAV

Andre organisasjoner

BarnsBeste

Wayback

Nettverk etter soning

Retretten

Myrsnipa samværssted

Bymisjonens følgetjeneste for innsattes barn

Røde Kors

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

Utenlandske organisasjoner for pårørende

COPE – Children of Prisoners Europe

Savn – Danmark

Bufff – Sverige

Families Outside – Skottland