Somali

Somali

Marka uu qof qoyska ka mid ah xabsi ku jiro Ururka qaraabada maxaabbiista (FFP) wuxuu u shaqeeyaa qoysaska/saaxiibbada dadka xiran.Les mer