Pårørendes helse

For mange er situasjonen som pårørende så belastende at det fører til ulike typer helseplager. Over halvparten av de pårørende som deltok i FFPs undersøkelse av pårørendes helse og livskvalitet svarte at de hadde fått dårligere helse etter fengslingen. En tredjedel svarte at de brukte mer medisiner enn før. Undersøkelsen viser at jo nærmere relasjonen er til den innsatte, jo høyere er graden av dårlig helse. Samlivspartnere og foreldre til innsatte er de gruppene som i størst grad opplever helseendringer. Blant de som var gift med en innsatt hadde hele 74 % fått dårligere helse.

Seks av ti pårørende i undersøkelsen hadde hatt symptomer på psykiske lidelser som angst og depresjon. Nær halvparten hadde vært mer plaget av hodepine, nakkesmerter, muskelsmerter og svimmelhet enn før fengslingen. Mange hadde magesmerter, og 65 % hadde økte søvnproblemer. Halvparten av de pårørende i undersøkelsen hadde fått dårligere matlyst, og en fjerdedel hadde hatt betydelige vektendringer.

”Jeg måtte søke hjelp for å bearbeide sorgen og komme meg videre med mitt eget liv. Min sorg og min skam var i ferd med å ødelegge ekteskapet mitt, slite ut de to andre barna mine og gjøre meg udugelig på jobben. Jeg var i ferd med å ruinere mitt eget liv. En psykolog fikk meg til å innse at bekymringene for han som sitter i fengsel ikke kan styre hverdagen min. Heller ikke skal selvbebreidelser få ødelegge livet mitt. Etter hvert innså jeg at jeg ikke hadde krefter til å besøke ham hver uke i fengselet. Disse besøkene brøt meg ned. Jeg har lært at jeg må akseptere det uakseptable. Min eldste sønn ble ikke slik jeg hadde håpet og forventet. Og ansvaret for det må han ta selv. Så får jeg bare være mor og glad i ham for den han er, ikke for det han gjør.

Jeg er hudløs. Men jeg lever med sorgen. Ikke for den.”
(Mor til en innsatt)

Råd og tips:

Ta kontakt med legen din hvis du opplever at belastningene i hverdagen blir for store.
Hvis du oppsøker lege bør du fortelle om din livssituasjon, ikke bare om helseplagene dine.
Det kan gjøre det lettere for legen å gi deg en bedre og riktigere behandling.
Det kan være forebyggende for helsen din å snakke med noen om situasjonen du er i. Ta gjerne kontakt med en rådgiver i FFP.