Info til fengsler og hjelpeapparat

Vi i FFP tilbyr råd og veiledning til deg som jobber direkte eller indirekte med pårørende gjennom ditt arbeid, eller til deg som gjennom ditt arbeid eller verv treffer pårørende til noen som undersøkes for lovbrudd, sitter i fengsel eller på annen måte gjennomfører straff.

Hos FFP møter du erfarne fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring. Vi bistår gjerne med vår kompetanse om pårørendes situasjon, og drøfter gjerne faglige problemstillinger. Vi deltar også i fellessamtaler eller på tverrfaglige møter.

I FFP ser vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling, hvor vi sammen kan bidra til å bedre pårørendes situasjon. Eksempler på instanser vi samarbeider med er skoler, barnehager, barnevern, fengsler, helsesøstre, NAV, familievernkontorer og annet helsepersonell.

Hva kan vi tilby?

  • Sparring og rådgivning om problemstillinger knyttet til det å være pårørende til noen som undersøkes for lovbrudd, sitter i fengsel eller på annen måte gjennomfører straff
  • Informasjon om pårørendes situasjon; Sosiale, økonomiske og helsemessige konsekvenser, typiske reaksjoner hos barn og voksne, hvordan være til hjelp og støtte, og hvordan snakke med barn om deres situasjon.
  • Deltakelse på møter, holde foredrag, presentasjoner, m.m.
  • Infomateriell til pårørende – bestill ved å trykke på “Spør FFP” i høyremenyen. Husk å oppgi antall du ønsker.

Ta kontakt med FFP på enten telefon 22 11 41 30 eller e-post: post@ffp.no.
Man kan gjerne drøfte saker på anonymt grunnlag.