Info til fengsler og hjelpeapparat

For Fangers Pårørende tilbyr rådgivning til hjelpeapparat som jobber med pårørende til innsatte.

Instanser vi kan ha kontakt med er skoler, barnehager, barnevernskontorer, fengsler, helsesøstre, NAV, familievernkontorer, annet helsepersonell, m.v.

Vi kan tilby:

  • Sparring og rådgivning om problemstillinger knyttet til det å være pårørende til en innsatt eller varetektsfengslet (per telefon eller e-post).
  • Infomateriell til pårørende – bestill ved å trykke på “Spør FFP” i høyremenyen. Husk å oppgi antall du ønsker.
  • Mye nyttig informasjon på vår hjemmeside.

Dere kan også kontakte FFP om dere ønsker vi skal delta på møter, holde foredrag, presentasjoner, m.m.

Ta kontakt med FFP på enten telefon 22 11 41 30 eller e-post: post@ffp.no.

Man kan gjerne drøfte saker på anonymt grunnlag.