Kontaktinformasjon

For Fangers Pårørende (FFP)

Postadresse: P.B. 6710, St. Olavsplass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Nordahl Bruns gate 5, 2. etg

Telefon: 22 11 41 30

E-post: post@ffp.no

 

FFP Trøndelag

Besøks- og postadresse: Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim

Telefon: 73 51 19 29

Mobil: 940 03 120

E-post: trondelag@ffp.no