Vi vil høre din mening om barnevernet

FFP gjennomfører en liten undersøkelse om pårørendes opplevelse av kontakten med barnevernet i forbindelse med arrestasjon og straffegjennomføring. Delta her!

Noen pårørende kommer i kontakt med barnevernstjenesten i forbindelse med at en i familien er domfelt. FFP er interessert i pårørende sine erfaringer med barneverntjenesten i forbindelse med pågripelse og straffegjennomføring av et familiemedlem.

Har du vært i kontakt med barneverntjenesten i forbindelse med pågripelse, varetekt og eventuelt straffegjennomføring av et familiemedlem? I så fall vil vi gjerne høre fra deg i denne spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen er helt anonym, og tar ca. 5 minutter å gjennomføre.

Vi ønsker å bruke de innsamlede erfaringene for å gi en tilbakemelding til barneverntjenesten om pårørendes erfaringer i møtet med dem.