Temakveld i FFP Trøndelag

Temakveld om barns rettigheter i møte med kriminalomsorgenhos FFP Trøndelag

Dato: 11. mai
Klokkeslett: 18.00 – 20.00
Sted: FFP Trøndelag, Kjøpmannsgata 23

Velkommen til temakveld! Temakvelden er åpen for pårørende og alle andre interesserte. Vi skal snakke om hvilke rettigheter forskjellig lovverk gir barn til kontakt med sine foreldre under soning av en dom, og hvordan fengsler og friomsorgen legger til rette for disse rettighetene. Temaet blir belyst av ansatte i FFP, en advokat, en jurist i Kriminalomsorgen region nord samt barneansvarlig i Verdal fengsel.

På temakvelden kan du stille spørsmål og dele egne erfaringer om du ønsker. Det er også helt greit bare å være til stede og lytte 😊

Vi serverer kaffe/te og kaffemat

Påmelding senest 9. mai
Påmelding: trondelag@ffp.no eller telefon/sms: 940 03 120

Vennlig hilsen oss i FFP Trøndelag