Samtaler mens vi går

Bor du i nærheten av Trondheim eller Oslo?

Ønsker du en samtale med en av våre rådgivere ute mens vi går heller enn sittende på et kontor?
Eller ønsker du å være med på tur og møte andre pårørende?

Walk and talk – en til en etter behov
Vi tilbyr pårørende å ha en til en samtaler i naturen etter behov. Dette skal være et lavterskeltilbud, og
kan like gjerne være en tur i en park, som en tur i skogen. En tur vil ha varighet fra 1 til 1,5 time.

Turgruppe en gang i måneden
En gang i måneden vil vi tilby turgrupper for pårørende i Trondheim og Oslo. En tur vil kunne ha
en varighet på ca. 2 timer hvor vi stopper for å spise medbragt matpakke.

Ta kontakt for en samtale ute i naturen!

FFP Oslo: post@ffp.no eller 979 66 199
FFP Trøndelag: trondelag@ffp.no eller 940 03 120