Pårørende til seksuallovbruddsdømte

Pårørende til seksuallovbruddsdømte

Pårørende til seksuallovbruddsdømte

FFP har de siste årene fått stadig flere henvendelser fra pårørende til personer dømt for ulike typer seksuallovbrudd. Omkring 1 av 5 av innsatte i norske fengsler soner dom for seksuallovbrudd.

FFP er opptatt av å støtte pårørende best mulig i denne situasjonen, og kan tilby samtaler og pårørendetreff. Vi har også informasjon om ulike andre tilbud som finnes. 

Lavterskeltilbud for personer i fare for å begå overgrep mot barn

Mange som er i risiko for å begå overgrep, har i dag ikke noe sted å henvende seg. Helsedirektoratet skal utrede et helhetlig behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Det skal også etablereres et lavterskeltilbud, der man kan få støtte og råd. Tilbudet skal også være tilgjengelig for pårørende. – Men hva er det pårørende har behov for i en tidlig fase?

Er du pårørende og har forslag eller innspill eller vil snakke med noen om dette temaet?  T
a kontakt med Kjersti i FFP (
kjersti@ffp.no
, tel. 940 03 120).

Hvis du har innspill eller ønsker en prat om hvordan lavterskeltilbudet kan utformes, kan du også ta direkte kontakt med Martin Sjøly (psykolog) i Helsedirektoratet, som jobber med dette. (Martin.Sjoly@helsedir.no)

 

Se også denne saken: 19 millioner bevilget til behandling av seksuallovbruddsdømte.

https://www.tv2.no/a/10084202/