Langt borte fra mamma

Langt borte fra mamma

2,1 millioner barn i Europa har en forelder i fengsel. Det er anslått at ca. halvparten av de innsatte i norske fengsler har barn, og at det er mellom 6000 og 9000 barn i Norge som årlig opplever at mamma eller pappa fengsles. I tillegg opplever mange barn at besteforeldre, søsken eller andre nære fengsles.

Mange barn kan kjenne på sorg, savn og lengsel. Når savnet er stort, kan det for mange være fint å dra på besøk i fengsel. Europarådet anbefaler (2018) at foreldre bør få sone i et fengsel nær barna sine. Likevel er det mange foreldre som soner langt unna barna. Kvinner utgjør en mindre andel av fangebefolkningen, og færre soningsplasser og få kvinnefengsler gjør at særlig barn med mamma i fengsel opplever avstand og lang reisevei som en hindring for besøk og fysisk kontakt.