Informacja dotycząca pandemii koronawirusa w języku polskim

Informacja dotycząca pandemii koronawirusa w języku polskim

Informacja na temat pandemii koronawirusa
Pandemia koronawirusa ma swoje skutki społeczne, widoczne zarówno w systemie więziennictwa, jak i w ofercie FFP. Choć większość działań prowadzona jest w sposób zbliżony do funkcjonowania w normalnych warunkach, ważne jest, by zapoznać się z zasadami ochrony przed zakażeniem, obowiązującymi zarówno w zakładach karnych, jak i w placówkach FFP.

Środki obowiązujące w zakładach karnych
Norweska Służba Więzienna [Kriminalomsorgen] wprowadziła w marcu szereg środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem w zakładach karnych. Zabronione były m.in. odwiedziny bliskich w zakładach karnych, a osadzeni nie dostawali przepustek. Począwszy od 22 czerwca większość najbardziej dotkliwych środków została zniesiona i codzienne funkcjonowanie w zakładach karnych zasadniczo wróciło do normy sprzed wybuchu pandemii.

Widzenia w zakładach karnych odbywają się normalnie, jednak obowiązuje wymóg zachowania odległości min. jednego metra od siebie. Wymóg zachowania obecności nie dotyczy dzieci do lat 12. Przed widzeniem odwiedzający zostaną zapytani o ewentualne objawy zarażenia koronawirusem, zgodnie z formularzem opracowanym przez służbę zdrowia; w przypadku występowania objawów z dróg oddechowych osoba taka nie zostanie wpuszczona na widzenie. Na chwilę obecną nie ma możliwości widzeń z noclegiem w domu/mieszkaniu widzeń. Zasady udzielania przepustek także są takie same jak przed wybuchem pandemii, zarówno w odniesieniu do przepustek zwykłych, jak i losowych.

Służba Więzienna na bieżąco monitoruje sytuację i przeprowadza analizy dotyczące wprowadzenia ewentualnych niezbędnych środków. Środki wprowadzone lokalnie w obszarach o dużym natężeniu zachorowań mogą być stosowane przez cały czas trwania pandemii koronawirusa.

Wiosną, gdy wszystkie zakłady karne zostały zamknięte i zakazano widzeń, we wszystkich zakładach karnych w kraju wprowadzono możliwość video-widzeń. Tego typu widzenia zostały utrzymane, jako środek uzupełniający do widzeń. Na stronie kriminalomsorg.no zamieszczono instrukcję odbywania video-widzeń w języku norweskim i angielskim.

Przez cały czas trwania pandemii organizacja FFP utrzymywała ścisły kontakt z Dyrekcją Służby Więziennej [Kriminalomsorgsdirektoratet – KDI] w celu zapewnienia, że osoby, których bliski przebywa w zakładzie karnym, będą miały dostęp do wszelkich niezbędnych informacji. KDI przygotowała stronę z aktualnymi informacjami dla osadzonych, ich bliskich oraz pracowników więziennictwa. Kliknij tutaj, by przejść do strony (informacje w języku norweskim i angielskim).

Służba Więzienna uruchomiła też osobną linię telefoniczną dla osób, których bliscy przebywają w zakładzie karnym. Jej celem jest udzielanie informacji na temat środków mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych. Na infolinii można też dowiedzieć się, co dany środek oznacza dla osadzonych, a ponadto jej celem jest także udzielanie wsparcia w trudnym czasie. Na infolinię można zadzwonić anonimowo, jest ona czynna we wszystkie dni powszednie w godzinach 09.00-15.00. Tel.: 404 388 88

Aktywności i spotkania w FFP w trakcie pandemii koronawirusa
W pierwszych miesiącach pandemii FFP odwołała wszystkie spotkania i aktywności dla osób, których bliscy przebywają w zakładzie karnym, w zamian zapraszając na rozmowy i spotkania online, a także oferując doradztwo za pośrednictwem telefonu, e-maila i chatu. Cieszymy się, że znów możemy zaprosić Cię na spotkania, aktywności i rozmowy w naszych lokalach! Przystosowaliśmy je do wymogów zapobiegania zakażeniu, patrz: informacje w dalszej części tekstu. Stosujemy się do wytycznych władz, dotyczących pandemii koronawirusa. Jeśli w przyszłości pojawią się nowe środki zapobiegawcze i wytyczne, mogą one mieć wpływ na nasz zaplanowany program i ofertę dla osób, których bliski przebywa w zakładzie karnym.

Jeśli nie chcesz spotykać się z nami fizycznie, nadal istnieje możliwość kontaktowania się z nami drogą elektroniczną. Ponadto rozszerzyliśmy naszą ofertę o rozmowy „walk and talk”, podczas których oferujemy możliwość rozmowy podczas spaceru na świeżym powietrzu.

Jeśli masz pytania dotyczące oferty FFP albo chcesz po prostu z kimś porozmawiać, skontaktuj się z nami! Dowiedz się więcej na temat oferty FFP w osobnym programie na naszej stronie. Nasz telefon jest czynny we wszystkie dni powszednie w godzinach 9.00 – 15.30. Umożliwiamy także kontakt przez chat we wszystkie dni powszednie w godzinach 9.00 – 16.00, a w czwartki do 20.00.

Jeśli bliska Ci osoba przebywa w zakładzie karnym, a Twoja znajomość norweskiego jest ograniczona i trudno Ci się porozumiewać w tym języku, możemy zorganizować rozmowy z udziałem tłumacza. W FFP mamy doradcę ds. mniejszości, którego zadaniem jest skupienie się na sytuacji osób o pochodzeniu mniejszościowym, których bliscy przebywają w zakładzie karnym. Doradca ten może też pomóc w sytuacji, gdy potrzebujesz wsparcia innych instytucji.

FFP życzy wszystkim osobom, których bliscy przebywają w zakładzie karnym, oraz wszystkim partnerom współpracującym z nami wszystkiego najlepszego w tych ciężkich i wymagających czasach!

Środki zapobiegające zakażeniom w FFP
Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń w związku z pandemią koronawirusa, podczas wizyt w lokalach FFP oraz uczestnictwa w aktywnościach organizowanych przez FFP, odbywających się poza naszymi placówkami, obowiązują opisane niżej środki zapobiegawcze.

  • Jeśli występują u Ciebie takie objawy jak gorączka, kaszel, bolące gardło itp., nie możesz przychodzić na spotkania ani na indywidualne rozmowy w FFP; nie możesz też uczestniczyć w aktywnościach organizowanych przez FFP, odbywających się poza naszymi placówkami. Jeśli osoba z objawami mimo to pojawi się na takim spotkaniu czy aktywności, będziemy zmuszeni poprosić ją o wyjście. Rozmowy indywidualne mogą się alternatywnie odbywać przez telefon lub w formie video-rozmowy; można też ustalić nową datę rozmowy bezpośredniej.
  • Zarówno w naszych lokalach, jak i podczas aktywności odbywających się poza naszymi placówkami obowiązuje zachowanie dystansu jednego metra od innych; nie witamy się uściskiem dłoni.
  • Podczas wizyty w lokalach FFP prosimy korzystać z płynu do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu.
  • W związku z pandemią koronawirusa obowiązują ograniczenia odnośnie do liczby osób uczestniczących w spotkaniach i aktywnościach FFP.
  • Wszystkie osoby uczestniczące w rozmowach, spotkaniach czy aktywnościach organizowanych przez FFP muszą podać imię, nazwisko i nr telefonu na wypadek wystąpienia zachorowań i potrzeby prześledzenia drogi zakażenia.

Zależy nam na Twoim i naszym bezpieczeństwie. Dziękujemy, że pomagasz nam zmniejszać ryzyko zakażenia!

Ogólne informacje na temat koronawirusa znajdziesz na:
https://helsenorge.no/koronavirus

Tłumaczenie informacji wspierane przez Imdi.