Hvordan er det å besøke et familiemedlem i fengsel?

Hvordan er møtet med murene for barn? Hvordan er det å besøke et familiemedlem i fengsel?
Hør hva barn fra FFP Ung forteller om dette!

Barn har rett til kontakt med sine foreldre, selv om de sitter i fengsel. Det er fengslenes oppgave å legge til rette for at besøk fra barn kan gjennomføres på en skånsom måte. Det gjøres mye bra med dette i fengsler i Norge, men det er fortsatt stort potensiale for forbedring. Utearealer, store rom, og leker/aktiviteter for eldre barn, er noe av det som ofte mangler.

En av anbefalingene fra Europarådet om barn med foreldre i fengsel, sier:
Alle fengsel bør ha barnevennlige venterom og besøksrom, hvor barn føler seg trygge, velkomne og respektert (for eksempel med leker, bøker og annet utstyr for alle aldersgrupper). Besøksrommene bør være laget slik at man kan leke og ha det hyggelig sammen. Det bør også være mulig å få lov til å besøke utendørs, men i nærheten av fengselet, sånn at barn og foreldre kan være sammen som de ellers ville vært.