Historie og drift

Kort oppsummert

For Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for pårørende til innsatte. FFP ble etablert i 1992. Organisasjonen het Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) fra oppstarten og frem til 2012, da navnet ble skiftet til For Fangers Pårørende (FFP).

FFP har god kunnskap om kriminalomsorgen, fengsler, lover og regler, og om rettigheter og muligheter for pårørende. FFP har daglig kontakt med pårørende, og alle ansatte i FFP er fagpersoner.

FFP mottar driftsstøtte fra Justisdepartementet, og er for øvrig finansiert av prosjektmidler fra ulike departement og direktorat, fond og legat. FFP har hovedkontor i Oslo og en lokal avdeling i Trøndelag.