Skeptisk til leie av fengselsplasser

FFP er svært skeptiske til regjeringens forslag om å leie fengselsplasser i utlandet for å få ned soningskøen.

FFP mener forslaget om å leie fengselsplasser i en annen stat går på tvers av grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. Soning i utlandet vil nødvendigvis vanskeliggjøre kontakten mellom den innsatte og familien. En slik løsning på kriminalomsorgens kapasitetsproblemer vil dermed også ramme uskyldige, og det vil svekke rehabiliteringen av den innsatte og tilbakeføringen til samfunnet.

FFP har skrevet en uttalelse til høringsnotatet Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv) fra Justisdepartementet. Den aktuelle staten det er snakk om nå, er Nederland, men forslaget åpner for at også andre stater kan være aktuelle i fremtiden.