“Da pappa kom i fengsel” – hvordan barn opplever familiemedlems arrestasjon og fengsling

“Da pappa kom i fengsel” – hvordan barn opplever familiemedlems arrestasjon og fengsling

I dette filmen forteller barn fra FFP Ung om sin opplevelse med at en forelder ble arrestert eller satt i fengsel. For barn som er vitne til en arrestasjon, eller opplever at forelderen brått blir borte, kan det være svært dramatisk. Andre barn får høre om fengslingen i trygge rammer av en de stoler på, eller får følge forelderen til fengsel. Dette er for mange også trist, men utvilsomt mer skånsomt for barnet.

I Europarådets anbefalinger fra 2018 om barn med foreldre i fengsel, er arrestasjon av personer med barn et av punktene. Barn i FFP Ung var i 2018 med på å skrive fire av anbefalingene om til barnevennlig språk. Anbefaling nr. 8, formulerte de sånn:

«Når politiet skal arrestere en forelder, må de være veldig opptatt av hvordan det kan gå utover barnet. Det skal aller helst skje uten at barnet er tilstede. Men hvis barnet er der likevel, må politiet være ekstra forsiktig og gjøre det på en måte som er mest mulig trygg for barnet».