Treff for unge voksne i Trondheim

Er du mellom 18 og 25 år og er pårørende til en innsatt?

Da håper vi du vil delta på treff til høsten. På treffet kan man dele erfaringer om hvordan det er å være pårørende. For noen kan det være godt bare å være der. Mange opplever en stor støtte i det å treffe andre som er i en lignende situasjon.

Tilbudet er nytt, så de som kommer kjenner ikke hverandre fra før.

Ansatte fra FFP vil være til stede under møtene. Rollen til oss som jobber i FFP vil være å foreslå tema, svare på spørsmål om pårørendetema, fengsler, lover/regler mm. og ellers være en støtte når det er behov for det.

Oppstart: Til høsten. Nærmere info om dato og tidspunkt kommer.
Omfang: To ganger i måneden. Vi møtes digitalt hvis korona-situasjonen krever det.
Sted: FFP Trøndelag, Kjøpmannsgata 23, Trondheim
Servering: Pizza, drikke og kaffe/te

Vi tar hensyn til gjeldende smittevernregler.

Ta veldig gjerne kontakt med oss på epost eller telefon hvis du vil vite ut mer. Vi håper å høre fra deg!

Informasjon/påmelding: trondelag@ffp.no eller telefon/sms til 940 03 120

Vennlig hilsen Anne Gro (sosionom) og Nina (familieterapeut) i FFP Trøndelag