Siste nyheter

Dette trenger du å vite når du skal besøke i Norgerhaven fengsel i Nederland

Dette trenger du å vite når du skal besøke i Norgerhaven fengsel i Nederland

Soning i Norgerhaven fengsel i Nederland er nå en realitet for mange. Flere pårørende skal etterhvert reise på besøk til familiemedlem som soner der. Her finner du informasjon du trenger å vite når du skal på besøk.Les mer om Dette trenger du å vite når du skal besøke i Norgerhaven fengsel i Nederland

Hva skjer med hverdagslivet når partneren fengsles?

Hva skjer med hverdagslivet når partneren fengsles?

Dette ønsker masterstudent Marit Elisabeth Brøndal å finne mer ut av i forbindelse med sin master i familiebehandling ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun ønsker å komme i kontakt med pårørende som kan fortelle henne om sin situasjon og sine erfaringer. Kunne du tenke deg å stille opp for en samtale?Les mer om Hva skjer med hverdagslivet når partneren fengsles?

Skeptisk til leie av fengselsplasser

Skeptisk til leie av fengselsplasser

FFP er svært skeptiske til regjeringens forslag om å leie fengselsplasser i utlandet for å få ned soningskøen. Les FFPs høringsuttalelse!Les mer om Skeptisk til leie av fengselsplasser

Skeptisk til eksportering av innsatte

Skeptisk til eksportering av innsatte

Regjeringen vurderer å sende 300 innsatte til Nederlandske fengsel for å få ned soningskøen. FFP mener dette vil ramme familiene.Les mer om Skeptisk til eksportering av innsatte

Det er ikke min feil

Det er ikke min feil

"Jeg har ikke tatt mamma og pappa sine valg, og jeg har ikke valgt dem som foreldre. Så jeg har blitt satt inn i en situasjon der de har tatt sine valg, og så har jeg måttet takle det deretter", forteller Jeanett. Hun opplevde at begge foreldrene var inn og ut av fengsel da hun var barn. Jeanett har mange gode barndomsminner, men forteller også om vanskelige opplevelser både fra besøk i fengsel og fra møter med omgivelsene.Les mer om Det er ikke min feil

Når mamma sitter inne

Når mamma sitter inne

De tre lengste månedene i "Benedicte"s liv, var da hun måtte inn til soning - uten den lille sønnen sin.Les mer om Når mamma sitter inne

Oppgradering av besøksforhold på Ullersmo

Oppgradering av besøksforhold på Ullersmo

FFP ble invitert til Ullersmo fengsel for å se på resultatet etter at de har pusset opp det største besøksrommet i fengselet.Les mer om Oppgradering av besøksforhold på Ullersmo

FFP på besøk i Hassel fengsel

FFP på besøk i Hassel fengsel

FFP har besøkt Hassel fengsel, et fengsel med lavt sikkerhetsnivå og fokus på pårørende. Her kan familier være sammen inntil et døgn i nyoppusset besøkshus, gå på ski i lysløypa eller ta en tur i fjøset. Hassel fengsel har en egen nettverkskonsulent som er opptatt av familien og å trekke pårørende inn som en ressurs.Les mer om FFP på besøk i Hassel fengsel

Første barneansvarlige!

Første barneansvarlige!

Den politiske behandlingen av ordningen med barneansvarlige i kriminalomsorgens enheter er ikke avsluttet, men i Halden fengsel er landets første barneansvarlig allerede etablert. - Jeg skal være en pådriver for at det tilrettelegges for gode besøksforhold for barn i Halden fengsel, sier Vigdis Bye som er nyutnevnt barneansvarlig i fengselet.Les mer om Første barneansvarlige!

Post til innsatte

Post til innsatte

Har du sendt post til en fange og fått den i retur?Les mer om Post til innsatte

Ønsker du å møte andre?

Ønsker du å møte andre?

Bor du langt unna Oslo eller Trondheim og ønsker å møte andre pårørende? FFP formidler gjerne kontakt mellom pårørende som ønsker kontakt med andre i en liknende situasjon.Les mer om Ønsker du å møte andre?

Barn og foreldres rettsstilling ved soning av fengselsstraff

Barn og foreldres rettsstilling ved soning av fengselsstraff

Bryter Norge barnekonvensjonen? Utvikler barns og foreldres rettssikkerhet seg i negativ retning? Dette er noen av spørsmålene Øystein Skogrand reiser i artikkelen Barn og foreldres rettsstilling ved avsoning av ubetinget fengselsstraff.Les mer om Barn og foreldres rettsstilling ved soning av fengselsstraff

Henrik har en hemmelighet

Henrik har en hemmelighet

Henrik har en vond hemmelighet, og han er redd for hva vennene og de andre på skolen skal si hvis de får vite om den. Faren til Henrik sitter i fengsel. Henrik savner faren sin, og en dag får han lov til å besøke ham i fengselet.Les mer om Henrik har en hemmelighet

Kriminalomsorgsmeldingen 2007-2008

Kriminalomsorgsmeldingen 2007-2008

I september 2008 la regjeringen frem ny stortingsmelding om kriminalomsorgen, Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding). FFP leverte både skriftige og muntlige innspill til Justisdepartementet under arbeidet med stortingsmeldingen, og er glade for at flere av våre innspill er tatt med i meldingen. Sentralt i FFPs innspill var å argumentere for at familieperspektivet må få en tydelig forankring i kriminalomsorgen, gjennom konkrete målsetninger og stillingshjemler i alle fengsler.Les mer om Kriminalomsorgsmeldingen 2007-2008