Hvordan er det å besøke et familiemedlem i fengsel?

Hvordan er det å besøke et familiemedlem i fengsel?
Hør hva barn fra FFP Ung forteller om dette!

Barn har rett til kontakt med sine foreldre, selv om de sitter i fengsel. Det er fengslenes oppgave å gjøre sånn at besøk i fengsel for barn blir så hyggelig som mulig. Det gjøres mye bra med dette i fengsler i Norge, men det er fortsatt ting som kan bli bedre! Utendørs steder man kan være sammen, store rom, og leker/aktiviteter for eldre barn, er noe av det som ofte mangler.

En av anbefalingene fra Europarådet om barn med foreldre i fengsel, sier:
Alle fengsel bør ha barnevennlige venterom og besøksrom, hvor barn føler seg trygge, velkomne og respektert (for eksempel med leker, bøker og annet utstyr for alle aldersgrupper). Besøksrommene bør være laget slik at man kan leke og ha det hyggelig sammen. Det bør også være mulig å få lov til å besøke utendørs, men i nærheten av fengselet, sånn at barn og foreldre kan være sammen som de ellers ville vært.