Ullersmo fengsel

Her er en celle på Ullersmo. Alle i fengsel har en egen celle. Der har de blant annet seng, skrivebord og TV.
Sånn ser det ut utenfor Ullersmo fengsel. Når man skal besøke noen i fengselet, går man inn her.

 

 

Når man skal besøke i fengsel må man gjennom en sikkerhetskontroll, litt som på en flyplass. Sånn ser den ut på Ullersmo.
En lang gang der det er dører til mange celler. Det bor en person på hver celle.
På Ullersmo har de gymsal og treningsstudio. Her har de blant annet spinningsykler som de innsatte kan bruke.
Her er et av arbeidsstedene for de innsatte i Ullersmo fengsel. Det er et verksted, der man lager ting.
Ullersmo har et ganske hyggelig bibliotek, der de innsatte kan låne bøker og blader, som de kan lese på cella si.