Vil du bidra til forskning?

Forskning om barn med foreldre i fengsel

FFP har blitt kontaktet av en student som skriver en masteroppgave i kriminologi om hvordan det er for barn når en forelder løslates fra fengsel. Masteroppgaven hennes er koblet til et større prosjekt under Norges Forskningsråd. Hun vil gjerne snakke med unge voksne som har opplevd at en av foreldrene satt i fengsel mens de var barn – personer som nå er over 18 år og som da de var under 18 år hadde en forelder i fengsel som de enten bodde helt eller delvis med før soningen og som de hadde en relasjon til etter soningsoppholdet. Kanskje dette gjelder deg, og du kunne tenke deg å snakke med Astrid? Hvordan opplevde du soningstiden, og hvordan var det for deg når forelderen ble løslatt? Ta kontakt direkte med Astrid på epost a.m.s.dale@student.jus.uio.no  eller telefon 48094807 hvis du kunne tenke deg å bidra!