Utenfor muren

Håndbok for deg som er pårørende

Håndboken tar for seg ulike tema knyttet til situasjonen som pårørende, fra pågripelse til løslatelse. Boken gir svar på noen av spørsmålene pårørende ofte har, og kan være nyttig i møte med fengselet. Samtidig som pårørendes egen stemme kommer fram, gir boken mye faktainformasjon, råd og tips. Boken er skrevet til pårørende, men vil også være nyttig å lese for andre.

Last ned boken her: Utenfor Muren