Årets kampanje: Not my Crime, Still my Sentence

I juni hvert år, ønsker FFP å bidra til å sette ekstra fokus på barn med et familiemedlem i fengsel. Dette er en del av den årlige kampanjen til det Europeiske nettverket COPE – Children of Prisoners Europe – som heter Not my Crime, Still my Sentence. Kampanjen handler om å bevisstgjøre befolkningen, politikere og ansatte i fengslene om situasjonen til barn med familiemedlem i fengsel, og å gjøre situasjonen deres bedre.


Siden 2010 har FFP arrangert Hjerte for barna-aksjon, der vi har sendt ut hjerteformede postkort til alle fengsler i Norge. På dem oppfordrer vi fengslene til å steke vafler i besøksavdelingen, eller gjøre noe annet hyggelig for barn på besøk. På grunn av koronasituasjonen er det ikke verken voksne eller barn på besøk i fengslene i Norge, og FFP har derfor valgt å heller sette fokus på barna på en annen måte.

I juni postet FFP Ung saker i våre SoMe-kanaler og på vår hjemmeside om barn som er påvirket av fengsling i familien. Vi satte spesielt fokus på Europarådets anbefalinger for barn og unge med foreldre i fengsel, som kom i 2018. Disse anbefalingene ble skrevet om til barnevennlig språk,  med hjelp av barn fra FFP Ung, og gitt ut i brosjyra It`s Time to Act i 2019. Den kan du lese her!

Årets kampanje fra COPE handler om at barn skal tenke over hva disse anbefalingene har med dem selv og deres liv å gjøre. Den handler om å gi barna en stemme, om å la de uttrykke seg sånn som det er naturlig for dem, og om å få de som bestemmer i Norge og Europa til å lytte!

I slutten av juni hadde FFP en tegne-workshop for barn og unge med familiemedlem i fengsel. Vi vil sende tegningene til politiske ledere i Norge og Europa.

Her er noen av sakene FFP har delt i juni:

Hvordan er det å besøke et familiemedlem i fengsel?

Livet på utsiden av muren

Savner mamma

Hvordan andre barn har opplevd en arrestasjon

Barn må få vite hvor foreldrene er!

 

Følg oss på både Instagram og Facebook!