Årets kampanje: Not my Crime, Still my Sentence

I juni hvert år, ønsker FFP å bidra til å sette ekstra fokus på barn med et familiemedlem i fengsel. Dette er en del av den årlige kampanjen til det Europeiske nettverket COPE – Children of Prisoners Europe – som heter Not my Crime, Still my Sentence. Kampanjen handler om å bevisstgjøre befolkningen, politikere og ansatte i fengslene om situasjonen til barn med familiemedlem i fengsel, og å bedre denne.


FFP har siden 2010 arrangert Hjerte for barna-aksjon, der vi har sendt ut hjerter til alle fengsler i Norge, hvor vi oppfordrer fengslene til å steke vafler i besøksavdelingen, eller gjøre noe annet hyggelig for barn på besøk. I år er det, på grunn av koronasituasjonen, verken voksne eller barn på besøk i fengslene i Norge, og vi har derfor valgt å heller sette fokus på barna på en annen måte.

FFP vil i juni poste saker i våre SoMe-kanaler og på vår hjemmeside om barn som er berørt av fengsling. Vi vil sette særlig fokus på Europarådets anbefalinger for barn og unge med foreldre i fengsel, som kom i 2018. Disse anbefalingene ble skrevet om til barnevennlig språk, blant annet med hjelp av barn fra FFP Ung, og gitt ut i brosjyra It`s Time to Act i 2019. Årets kampanje fra COPE handler om at barn skal relatere disse anbefalingene til seg selv og sitt liv på en meningsfull måte. Den handler om å gi barna en stemme, om å la de uttrykke seg sånn som det er naturlig for dem, og om å få myndigheter til å lytte!

I slutten av juni vil FFP arrangere en tegne-workshop for barn og unge med familiemedlem i fengsel, og sende tegningene til politiske ledere i Norge og Europa.

Her er noen av sakene FFP har delt i juni:

Hvordan er det å besøke et familiemedlem i fengsel?

Livet på utsiden av muren

Savner mamma

Hvordan andre barn har opplevd en arrestasjon

Følg oss på både Instagram og Facebook for å følge med på kampanjen!