COPE-kampanje rettet mot deg som er mellom 10 og 17 år

Til alle mellom 10-17 år som har et familiemedlem i fengsel

Hvordan har du det/har du hatt det under koronaen? 

Juni hvert år bidrar FFP sammen med COPE* til å sette ekstra fokus på barn med et familiemedlem i fengsel.  I år ønsker vi å finne ut hvordan barn og unge i Norge og Europa har opplevd at en i familien har vært i fengsel under korona, og det håper vi du vil hjelpe oss med! Her er det du kan gjøre: Du kan svare på ett eller flere av spørsmålene under, skrive en historie eller tegne noe som du tenker på når du leser spørsmålene. Send det du har tegnet/skrevet til FFP. Her er spørsmålene: 

  • Hvordan har du det?
  • Hvordanhar korona påvirker livet ditt? 
  • Er det noedu trenger som mangler i dag?
  • Hva er det som har fungert bra, ellerhvaer ‘bra’ med koronaen som du synes skal fortsette? 
  • Er det noe som ikke har fungert bra, eller som du ikkelikeri korona-tiden? 
  • Hvagjørfengselet eller familiemedlemmet ditt i fengsel som gjør deg glad under koronaen? 
  • Hva slags informasjon trenger du?
  • Hva vil du skal skje når besøk i fengsel åpnes til det normale igjen? 

 

FFP videresender anonymt det du har skrevet eller tegnet til COPE. COPE skal samle alle innspill fra barn i hele Europa og lage en oversikt over hvordan de har hatt det under pandemien og hvilke endringer de ønsker. Dette sendes senest 20. juni til: post@ffp.no eller FFP, Pb. 6710 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 

Alle som deltar får 2 kino-gavekort hver! 

HÅPER DU BLIR MED 😊
 

*Dette er en del av den årlige kampanjen til det Europeiske nettverket COPE – Children of Prisoners Europe – som heter Not my Crime, Still my Sentence. Kampanjen handler om å bevisstgjøre befolkningen, politikere og ansatte i fengslene om situasjonen til barn med familiemedlem i fengsel, og å bedre denne.