Barn må få vite hvor foreldrene er!

For barn og unge kan det være utrolig vanskelig å ikke få vite hvor forelderen din er. Noen ganger overføres innsatte fra et fengsel til et annet uten at familien får beskjed, og det kan ta tid før de får høre fra den innsatte etter slike overføringer. Mange barn kan da gå og bekymre seg veldig for hvordan den innsatte har det. Til og med utvisning fra Norge i etterkant av soning eller overføring til fengsler i andre land kan noen ganger skje uten at familien får mulighet til å ta farvel.

På FFP Ungs tegneworkshop i juni, ble det tegnet mange fine tegninger! En av deltakerne tegnet «at fengselet sier fra hvis den innsatte bytter fengsel». Det var det hen ønsket at skulle bli bedre i fengsler i Norge.

Anbefaling nr. 14 i Europarådets anbefalinger om barn med foreldre i fengsel, sier: «Når en person blir satt i fengsel og når de bytter fengsel, burde de som styrer hjelpe dem å fortelle barna sine og deres omsorgspersoner hvilket fengsel de skal til, eller forsikre seg om at denne informasjonen blir sendt».