Livet på utsiden av fengsel

Europarådet anbefaler at domstolen skal ta hensyn til hvordan fengsling av en forelder kan påvirke barnets liv og dets rettigheter. Hvis det er mulig bør forelderen får samfunnsstraff eller fotlenkesoning hjemme, istedenfor soning i fengsel hvis det er best for barnet. Se denne filmen og hør barn og unge fra FFP Ung fortelle om livet på utsiden!