“Da pappa kom i fengsel” – hvordan andre barn har opplevd arrestasjon

I dette filmen forteller barn fra FFP Ung hvordan det var da en forelder ble arrestert eller satt i fengsel. For barn som er der og ser når politiet kommer, eller opplever at forelderen plutselig blir borte, kan det være veldig skummelt. Andre barn får høre om fengslingen i en situasjon der de føler seg trygge, eller de får følge forelderen til fengsel. Dette er også trist for mange, men allikevel mye bedre.

Europarådet har laget anbefalinger i 2018 om barn med foreldre i fengsel. Et av punktene handler om arrestasjon. Barn i FFP Ung var i 2018 med på å skrive fire av anbefalingene om til barnevennlig språk. Anbefaling nr. 8, formulerte de sånn:

«Når politiet skal arrestere en forelder, må de være veldig opptatt av hvordan det kan gå utover barnet. Det skal aller helst skje uten at barnet er tilstede. Men hvis barnet er der likevel, må politiet være ekstra forsiktig og gjøre det på en måte som er mest mulig trygg for barnet».