Bilder av Ringerike fengsel

Inne på en celle på Ringerike fengsel. Alle som sitter i fengsel har sin egen celle. Der har de blant annet seng og skrivebord.
Døra inn til en celle og en gang der det er mange celler.
Arbeidsplassen til en del av de innsatte.