Alle fengsler i Norge har en barneansvarlig!

Alle fengsler i Norge har en barneansvarlig!

Vet du hvem som er barneansvarlig i deres fengsel?

En barneansvarlig er en person som jobber i fengselet, og har ansvaret for at hele fengselet tenker på barna til de som sitter i fengsel.

Noen barneasvarlige kan man ringe til hvis man lurer på noe. Andre kan man sende en mail til. Andre igjen lager informajson som de henger opp eller skriver på hjemmesiden til fengselet.

Vet du hvordan du kan finne ut av hvem som er barneansvarlig i deres fengsel?

  • Du kan google navnet på fengselet og “barneansvarlig” og se om du finner det.
  • Du eller en voksen kan ringe til fengselet og spørre om å få snakke med den barneansvarlige.