Treff for foreldre til innsatte

FFP Oslo arrangerer egne treff for deg som er forelder til en som sitter i fengsel. På treffene serveres ost og kjeks.

Du velger selv hvor lite eller mye du vil fortelle på treffet, men hensikten er at man i gruppa utveksler erfaringer og er en støtte for hverandre.
Vi oppfordrer alle som deltar på treffene til ikke å si videre det som har blitt snakket om. Treffene arrangeres ca. tre ganger per semester.