Tilbud om foreldretreff i Trondheim

Er du mor eller far til en som sitter i fengsel?
Tilbud om foreldretreff

Er du forelder til en innsatt og ønsker å treffe andre foreldre i en liknende situasjon? Da håper vi du vil delta på foreldretreff. På treffet kan man dele erfaringer om hvordan livet er som forelder til en innsatt og kanskje ta med seg ideer fra andre foreldre om hvordan man kan håndtere situasjonen for seg og sin familie. For noen kan det være godt bare å være der. Mange opplever en stor støtte i det å treffe andre foreldre, blant annet fordi det oppleves mindre stigmatiserende enn å snakke med andre som ikke har opplevd noe liknende. Tidligere deltakere i FFPs foreldregrupper har vært pårørende til innsatte som er dømt innenfor alle typer lovbruddkategorier. Du behøver ikke fortelle hva sønnen eller datteren din soner for. Sitater fra deltakere på tidligere foreldregrupper:

Jeg har ikke hørt om noe annet sted som både gir så mye støtte og råd, og samtidig inviterer til så mye hyggelig. Ikke for sånne som oss i alle fall.                                                                        

Jeg er jo mann og snakker ikke så mye om hva som foregår inni meg. Hos dere er det eneste stedet jeg synes jeg kan gjøre det.

Sønnen min har gjort fæle ting, men jeg er mammaen hans. Jeg fordømmer det han har gjort, men med dere får jeg «lov» til å være mamma og glad i han også.

Du kan komme alene, eller sammen partneren din så lenge denne er forelder, steforelder eller liknende til den innsatte. Tilbudet er nytt, så de som kommer kjenner ikke hverandre fra før.

Ansatte fra FFP vil være til stede under møtene. Rollen til oss som jobber i FFP vil være å foreslå tema, svare på spørsmål om pårørendetema, fengsler, lover/regler mm. og ellers være en støtte når det er behov for det.

Oppstart: Tirsdag 31.8.21. kl. 17.00- 18.30
Omfang: En gang per måned
Sted: FFP Trøndelag, Kjøpmannsgata 23, Trondheim
Servering: Pizza, drikke og kaffe/te
Påmelding: Innen 27.august

Vi tar hensyn til gjeldende smittevernregler.

Ta veldig gjerne kontakt med oss på epost eller telefon hvis du vil vite ut mer. Vi håper å høre fra deg!

Informasjon/påmelding: trondelag@ffp.no eller telefon/sms til 940 03 120

Vennlig hilsen Anne Gro (sosionom) og Nina (familieterapeut) i FFP Trøndelag