Straffen rammer flere – fagmøte i Vadsø

Straffen rammer flere – fagmøte i Vadsø

Straffen rammer flere – når en i familien kommer i fengsel

For Fangers Pårørende (FFP) inviterer til dialog- og informasjonsmøte for fagpersoner, onsdag 20. mars kl. 09.30 – 11.30

Når en person settes i fengsel kan det være vanskelig for hele familien. Mange pårørende føler skam og skyld og kan oppleve sorg, sinne, avmakt og fortvilelse. I tillegg rammes mange familier økonomisk og sosialt av en fengsling, og mange får helsemessige plager. FFP er en organisasjon som jobber for og med pårørende til innsatte. Vi har kontor i Oslo og Trondheim.

Temaet for møtet vil være:

  • Hvordan rammer fengsling pårørende, og hva kan bidra til å hjelpe?
    Ved Kjersti Holden og Anne Gullvik Frøiland, FFP
  • Barn som pårørende til innsatte, vi viser filmsnutter
  • Dialog og erfaringsutveksling
  • Mulighet for selvhjelpsgruppe og aktiviteter i Vadsø?

Tid: Onsdag 20.mars, kl. 09.30 – 11.30

Sted: Vadsø bibliotek.
Det blir servert kaffe/te og kjeks/frukt. Deltakelse er gratis.

Påmelding til FFP innen torsdag 14.mars om dette kunne være interessant for deg!
Tlf. 73 51 19 29, e-post: trondelag@ffp.no