Straffen rammer flere – fagmøte i Tromsø

Straffen rammer flere – fagmøte i Tromsø

Straffen rammer flere – når en i familien kommer i fengsel

For Fangers Pårørende (FFP) inviterer til dialog- og informasjonsmøte for fagpersoner, torsdag 07. mars
kl. 09 – 11

Når en person settes i fengsel kan det være vanskelig for hele familien. Mange pårørende føler skam og skyld og kan oppleve sorg, sinne, avmakt og fortvilelse. I tillegg rammes mange familier økonomisk og sosialt av en fengsling, og mange får helsemessige plager. FFP er en organisasjon som jobber for og med pårørende til innsatte og straffedømte. Vi har kontor i Oslo og Trondheim.

Temaet for møtet vil være:
• Hvordan rammer fengsling pårørende, og hva kan bidra til å hjelpe?
Ved Kjersti Holden og Mali Anden, FFP
• Barn som pårørende til innsatte, vi viser filmsnutter
• Dialog og erfaringsutveksling
• Mulighet for selvhjelpsgruppe og aktiviteter i Tromsø?

Tid: Torsdag 07.mars, kl. 09 – 11
Sted: Røde Kors-huset.
Det blir servert kaffe/te og kjeks/frukt. Deltakelse er gratis.

Påmelding til FFP innen torsdag 28. februar om dette kunne være interessant for deg!
Tlf. 73 51 19 29, e-post: trondelag@ffp.no