Revidert versjon av boken Utenfor muren er nå tilgjengelig

Vi er veldig glade for at FFP nå kan lansere revidert versjon av boken Utenfor muren – en håndbok for deg som er pårørende! Boken tar opp mange relevante problemstillinger for pårørende, og gir svar på mange spørsmål pårørende ofte har i møte med kriminalomsorgen. Det har skjedd store endringer både når det gjelder lover, regler og forhold i kriminalomsorgen siden boken første gang ble gitt ut i 2009. Boken gir mye faktainformasjon, råd og tips, og pårørendes stemme kommer fram i boken gjennom sitater. Boken er skrevet til pårørende, men er også aktuell for ansatte i kriminalomsorgen, hjelpeapparatet, organisasjoner og andre interesserte. Last ned boken her! Ta kontakt hvis du vil vi skal sende boken gratis til deg i posten.