Pårørende til en som er dømt for seksuallovbrudd forteller sin historie

Pårørende til en som er dømt for seksuallovbrudd forteller sin historie
“Mona” forteller i en nyhetssak hos NRK om sin opplevelse av da hennes sønn ble arrestert for å ha begått seksuelle overgrep. Saken ble publisert som en artikkel på nrk.no, og ble sendt både på radio og gikk som innslag på NRK distriktsnyheter 23. april.
Mona forteller blant annet;
“Eg lyg for å halde ting skjult. Og berre dét er tungt i seg sjølv. For eg er eigentleg ikkje ein sånn person – ein sånn som lyg og held ting skjult. Men eg gjer det for å beskytte meg sjølv, og for ikkje å utlevere han” 
Og:

Mona veit er at ho gjerne vil fortsette å vere mor så langt det let seg gjere. Dei gode sidene hans er ikkje borte, sjølv om han har gjort noko forferdeleg. Det klarar Mona å sjå no, etter litt tid. Han er framleis sonen hennar, og ho kan ikkje anna enn å stille opp. “Han er jo framleis den vesle guten eg leide til skulen fyrste skuledag.”

Daglig leder i FFP, Hanne Hamsund er også intervjuet i samme sak:

“Eg trur at pårørande ofte ber både straffen og skammen på sine eigne skuldrar. Men det er jo ikkje dei pårørande som har begått ei straffbar handling. Dei er uskuldige i situasjonen dei har hamna i. Og nettopp difor er det så viktig å få prata om det. Sjølv om det kan vera vanskeleg.
Dagleg blir FFP kontakta av pårørande til folk som er arrestert, fengsla eller dømt for alle typar lovbrot.Mange fortel at dei kjenner seg einsamme. I tillegg må dei ofte takle ein straum av vanskelege kjensler på same tid: alt frå skuld og skam til skuffelse, sorg og sinne”

Trykk her for å lese saken i sin helhet, og/eller se nyhetsinnslaget som gikk på Nrk distriktsnyheter 23. april her (sak 7).

Det å oppleve at en i familien begår seksuelle overgrep og fengsles kan oppleves som en stor krise og være en voldsom belastning for familien. Det kan være vanskelig både i forhold til omgivelsene og innad i familien. Mange synes det er vanskelig å forstå at et familiemedlem kan ha begått en slik handling, og de kan kjenne på mange vonde følelser. Det er ikke lett å snakke med andre om det, og det kan også være vanskelig å snakke om det med den som har begått handlingene.

Mange pårørende til noen som etterforskes eller er dømt for seksuallovbrudd, kan synes det er vanskelig å oppsøke hjelp og fortelle om sin situasjon. I FFP har vi lang erfaring, og snakker jevnlig med pårørende til noen som er dømt for seksuallovbrudd. Vi har hørt det meste og tåler å høre det. I tillegg til individuelle samtaler for pårørende, har vi tilbud om digitale grupper for partnere og ekspartnere til noen som etterforskes eller er dømt for seksuallovbrudd. Vi har også fysiske og digitale treff og grupper for foreldre.

Ønsker du noen å prate med kan du ta kontakt med oss på telefon 22114130, post@ffp.no eller på chat her på ffp.no

En stor takk til «Mona» som står frem med sin sterke historie!