Lukket Facebook-gruppe

FFP har lukkede Facebook-grupper for pårørende. Dette for at pårørende skal kunne komme i kontakt med hverandre, stille spørsmål, utveksle erfaringer og skrive sammen.

Vi har en gruppe for voksne pårørende, og en for unge pårørende i alderen 13 – 23 år.
Deltakelse i disse gruppene vil ikke være synlig for andre på Facebook enn de som er i gruppene, selv om innlegg fra siden vil kunne komme opp på din egen nyhetsfeed.

For å bli med i gruppen for voksne pårørende må du bli venn med profilen «Lisa Ffp»,
og deretter legger vi deg til i gruppen.

For å bli med i gruppen for unge pårørende må du legge til profilen «LisaUng Ffp»,
for at vi skal kunne legge deg til i den lukkede Facebook-gruppen.

 

Retningslinjer:

  • Vi oppfordrer medlemmer til ikke å dele opplysninger fra gruppene med andre.
  • Vi oppfordrer også til å la være å bruke navn på innsatte/siktede etc.
  • Denne gruppa er for pårørende til innsatte i alle lovbruddskategorier, og medlemmer bes ta hensyn til dette i sine innlegg og kommentarer.
  • Diskusjoner og rangering av type lovbrudd hører ikke hjemme i et forum der alle er i en sårbar situasjon.
  • Upassende innlegg vil bli fjernet.