Lukket Facebook-gruppe

FFP har en lukket Facebook-gruppe for voksne pårørende. Dette for at pårørende skal kunne komme i kontakt med hverandre, stille spørsmål, utveksle erfaringer og skrive sammen.

Deltakelse i denne gruppen vil ikke være synlig for andre på Facebook enn de som er medlem, selv om innlegg fra siden vil kunne komme opp på din egen nyhetsfeed.

For å bli med i gruppen må du bli venn med profilen «Lisa Ffp», og deretter legger vi deg til i gruppen.

Retningslinjer:

  • Vi oppfordrer medlemmer til ikke å dele opplysninger fra gruppen med andre.
  • Vi oppfordrer også til å la være å bruke navn på innsatte/siktede etc.
  • Denne gruppa er for pårørende til innsatte i alle lovbruddskategorier, og medlemmer bes ta hensyn til dette i sine innlegg og kommentarer.
  • Diskusjoner og rangering av type lovbrudd hører ikke hjemme i et forum der alle er i en sårbar situasjon.
  • Upassende innlegg vil bli fjernet.