Lisa besøker pappa i fengsel

Hefte til barn om det å ha en forelder i fengsel

Dette er en fortelling man kan lese med barn som skal besøke i fengsel.

Historien om Lisa er skrevet av For Fangers Pårørende (FFP). Informasjonsheftet henvender seg til barn, og handler om Lisa som har pappaen sin i fengsel. Heftet tar opp vanlige spørsmål barn stiller, og beskriver blant annet besøket i fengselet. Gjennom historien vil barna kjenne seg igjen, og de vil kunne være bedre forberedt til møtet med fengselet. Informasjonsheftet er et godt redskap for å snakke med barn om det å ha en av foreldrene i fengsel. Ved siden av barns mulighet for gjenkjennelse tror vi også heftet kan gjøre det lettere for de voksne å være åpne om situasjonen.

Heftet er illustrert med flotte illustrasjoner av Darling Clementine.

Last ned Lisa besøker pappa i fengsel her!