Korona: Informasjon til pårørende

Korona: Informasjon til pårørende

English

Français

Polski

Somali

Shqip

Lietuvos

Român

العربية

 

Informasjon til pårørende om koronasituasjonen
Koronasituasjonen har som ellers i samfunnet ført til konsekvenser både i kriminalomsorgen og i FFPs tilbud til pårørende. I en periode i høst fungert mye tilnærmet som normalt i fengslene, men den siste tiden har det på grunn av økt smitte nå kommet nye føringer.

Tiltak i fengslene
For å begrense og hindre koronasmitte, har det den siste tiden vært strenge og inngripende tiltak i fengslene, noe som har berørt både innsatte og deres pårørende. Januar 2021 begynte med et økt smittetrykk, og kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) iverksatte nasjonale tiltak for fengsler og straffegjennomføring i samfunnet. Dette medførte blant annet en periode med stans i besøk, permisjoner og frigang i alle landets fengsler.

Fra 12. februar har KDI vurdert det lite hensiktsmessig med nasjonale føringer, da smittetrykket er svært ulikt forskjellige steder i landet. Fra og med 12. februar skal derfor fengslene selv vurdere hvilke tiltak som gjelder, basert på lokale anbefalinger og pålegg. Det vil si at når tiltaksnivået i kommunene endres, skal fengslene selv vurdere behovet for endringer i sine tiltak. Klikk her for å lese tiltakene som gjelder fra og med 12. februar i sin helhet.

På grunn av at det nå vil være ulik praksis i de forskjellige fengslene, oppfordrer FFP pårørende til å følge med på denne siden for oppdatert informasjon om koronasituasjonen i kriminalomsorgen.

Vi i FFP vet at koronasituasjonen er svært belastende for både pårørende og innsatte fordi mulighetene for kontakt er enda mindre enn ellers. KDI vektlegger også i sine føringer at situasjonen er svært uheldig for familien, men at tiltak for å begrense smitte dessverre er uunngåelig. FFP har gjennom hele koronapandemien vært i tett dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å bidra til at pårørende skal få god informasjon. KDI har laget en informasjonsside med aktuell informasjon for pårørende, innsatte og ansatte. Klikk her for å gå til informasjonssiden

Kriminalomsorgen har også en pårørendetelefon der pårørende kan ringe for å få generell informasjon om smitteverntiltakene i kriminalomsorgen. Pårørendetelefonen gir også informasjon om hva tiltakene innebærer for innsatte, og skal ikke minst være en samtalepart i en vanskelig tid. Du kan være anonym når du ringer, og telefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00. Tlf.: 404 388 88

Aktiviteter og treff hos FFP under koronapandemien
På grunn av økt smittespredning har FFP igjen sett seg nødt til å avlyse fysiske treff og aktiviteter i våre lokaler, og kulturelle tilbud er heller ikke aktuelt nå. Alle våre treff gjøres nå digitalt. Når det gjelder tilbud om kulturopplevelser som blant annet konsert, teater og kino, avhenger dette av de lokale smittevernsbestemmelsene. Alle påmeldte til våre kommende treff og arrangementer vil få informasjon når det nærmer seg.

Rådgivning på telefon, e-post og chat, samt tilbud om walk and talk går fortsatt som normalt. Individuelle samtaler, utenom walk and talk, gjennomføres digitalt eller over telefon.

Har du spørsmål om FFPs tilbud eller bare ønsker å snakke med noen, ta gjerne kontakt! Se mer informasjon om FFPs tilbud i eget program på vår hjemmeside. Telefonen er åpen alle hverdager mellom 9.00 – 15.30. Vi har et tilbud om chat alle hverdager fra 9.00 – 16.00, med langåpent til 20.00 på torsdager.

Er du pårørende med begrensede norskkunnskaper og synes det er vanskelig å kommunisere på norsk, kan vi tilby rådgivningssamtaler med tolk. FFP har en minoritetsrådgiver som jobber med særlig fokus på situasjonen for pårørende med minoritetsbakgrunn, og som vil hjelpe deg videre dersom du har behov for ytterligere hjelp fra andre instanser.

Vi i FFP ønsker alle pårørende og samarbeidspartnere alt godt i disse spesielle og krevende tider!

 

Smitteverntiltak hos FFP
For å ivareta smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien gjelder følgende smitteverntiltak for besøk i FFPs lokaler og ved deltakelse på aktiviteter i regi av FFP utenfor våre lokaler.

  • Dersom du er har symptomer som feber, hoste, sår hals e.l. kan du ikke komme til møter, treff eller individuelle samtaler hos FFP eller delta på aktiviteter i regi av FFP utenfor våre lokaler. Dersom du likevel møter opp med symptomer, vil vi dessverre be deg om å forlate aktiviteten. Individuelle samtaler kan alternativt gjennomføres på telefonen eller som en videosamtale, eller du kan avtale nytt tidspunkt for samtalen.
  • Både i våre lokaler og ved aktiviteter utenfor våre lokaler holder vi en meters avstand til hverandre og vi håndhilser ikke.
  • Når du kommer til FFPs lokaler ber vi deg benytte hånddesinfisering som er plassert rett innenfor døren.
  • På grunn av koronasituasjonen er det begrensninger for hvor mange som kan delta på møter og i FFPs aktiviteter.
  • Alle som kommer til samtale eller deltar i aktiviteter, møter og treff i regi av FFP må oppgi navn og telefonnummer slik at vi har en oversikt dersom noen skulle bli syke og det er behov for smittesporing.

Vi er opptatt av din og vår sikkerhet. Takk for at du hjelper oss å begrense smittefaren!

For generell informasjon om koronavirus, se her:
https://helsenorge.no/koronavirus