Korona: Informasjon til pårørende

Korona: Informasjon til pårørende

Situasjonen for aktiviteter og treff i FFP:

FFP avlyste alle fysiske treff og aktiviteter for pårørende fra 12. mars. Vi har i stedet invitert til digitale samtaler, møter og treff. Du kan lese mer om vårt digitale tilbud her. Fra slutten av juni, har vi forsiktig begynt å åpne for fysiske treff i våre lokaler, med flere smitteverntiltak og begrensede deltakere. Fra høsten 2020 håper vi å kunne ha et tilnærmet normalt program for treff og aktiviteter for pårørende hos FFP.

Telefonen er åpen som vanlig, alle hverdager mellom 9.00 – 15.30. Vi har utvidet tilbudet med chat fra tre til fem dager i uken, mandag – fredag: 9.00 – 16.00, torsdag: 9.00 – 20.00.

 

Situasjonen i fengslene: 

Det har vært mange strenge tiltak i fengslene for å hindre smitte av koronavirus. De mest inngripende restriksjonene som har vært pålagt i fengslene, er lettet fra og med 22. juni. Det vil si at fengselsdriften fremover vil gå mer eller mindre som normalt.

Besøk skal gå som normalt (før korona) i fengslene, men med krav om at man holder en meter avstand. Kravet om avstand gjelder ikke for barn under 12 år. Forut for besøk vil man bli intervjuet etter et kartleggingsskjema fra helsemyndighetene.

Det kompenserende tiltaket om videosamtaler via nettbrett får fortsette, selv om man nå kan besøke igjen, men den utvidede ringetiden (på 20 ekstra minutter) blir avviklet.

Også når det gjelder permisjon, vil det gå tilbake til normalsituasjonen før smitteutbruddet. Dette gjelder både ordinære permisjoner, og velferdspermisjoner.

FFP har vært i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å bidra til at pårørende skal få god informasjon. KDI har laget en informasjonsside med aktuell informasjon for pårørende, innsatte og ansatte. Klikk her for å gå til informasjonsiden.

I tillegg har kriminalomsorgen etablert en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte. Denne pårørendetelefonen vil fortsatt være i drift fremover. Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler.  Du kan være anonym når du ringer, og telefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00 (inntil videre). Tlf.: 404 388 88

Kriminalomsorgen har også laget en informasjonsbrosjyre til innsatte om kriminalomsorgens håndtering av koronavirus, og hvilke kompenserende tiltak som er iverksatt. Brosjyren kan du lese her.

Vi har laget en “spørsmål og svar”-side, på bakgrunn av noen av de spørsmålene vi har fått fra pårørende om koronasituasjonen i kriminalomsorgen den siste tiden. Vi kommer til å oppdatere med flere spørsmål og svar etter hvert. Klikk her for å komme til “spørsmål og svar”-siden. 

Vi i FFP ønsker alle pårørende og samarbeidspartnere alt godt i disse spesielle og krevende tider!