Korona: Informasjon til pårørende

Korona: Informasjon til pårørende

Informasjon til pårørende om koronasituasjonen
Koronasituasjonen har som ellers i samfunnet ført til konsekvenser både i kriminalomsorgen og i FFPs tilbud til pårørende. Selv om det meste nå fungerer tilnærmet som normalt er det viktig å være kjent med smittevernsbestemmelsene som gjelder, både i fengslene og hos FFP.

Tiltak i fengslene
Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte i fengslene. Blant annet fikk ikke pårørende komme på besøk i fengslene, og innsatte fikk ikke permisjoner. Fra og med 22. juni ble flere av de mest inngripende tiltakene opphevet, og hverdagen i fengslene går nå stort sett normalt, slik den var før smitteutbruddet.

Besøk skal nå gå som normalt i fengslene, men med krav om at man holder en meter avstand under besøket. Kravet om avstand gjelder ikke for barn under 12 år. Forut for besøk vil man bli intervjuet om symptomer på coronavirus etter et kartleggingsskjema fra helsemyndighetene, og man får ikke komme på besøk hvis man har luftveissymptomer. Det åpnes foreløpig ikke for overnattingsbesøk i besøkshus-/leilighet. Også permisjonsreglene er nå de samme som de var før smitteutbruddet, både når det gjelder ordinære permisjoner og velferdspermisjoner.

Kriminalomsorgen følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle tiltak ved behov. Lokale tiltak i områder med omfattende smitte kan bli iverksatt så lenge koronapandemien varer.

Da fengslene ble stengt i vår og pårørende ikke fikk komme på besøk, ble det i alle landets fengsler innført et tilbud om videobesøk mellom innsatte og pårørende. Dette tilbudet fortsetter fengslene nå med som et supplement til besøk. På kriminalomsorg.no ligger det brukerveiledning for videobesøk.

FFP har gjennom hele koronapandemien vært i tett dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å bidra til at pårørende skal få god informasjon. KDI har laget en informasjonsside med aktuell informasjon for pårørende, innsatte og ansatte. Klikk her for å gå til informasjonssiden

Kriminalomsorgen har også etablert en egen pårørendetelefon. Formålet er å kunne gi generell informasjon til pårørende om kriminalomsorgens tiltak for å hindre spredning av korona i fengslene. Pårørendetelefonen gir også informasjon om hva tiltakene innebærer for innsatte, og skal ikke minst være en samtalepart i en vanskelig tid. Du kan være anonym når du ringer, og telefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00. Tlf.: 404 388 88

Aktiviteter og treff hos FFP under koronapandemien
De første månedene av koronapandemien avlyste FFP alle våre treff og aktiviteter for pårørende, og inviterte i stedet til digitale samtaler og treff i tillegg til rådgivning på telefon, e-post og chat. Vi er glade for at vi nå igjen kan invitere til fysiske treff, aktiviteter og samtaler i våre lokaler! Vi har tilrettelagt med tanke på smittevern, se informasjon om dette lenger ned på siden. Vi følger med på myndighetenes føringer i forbindelse med koronasituasjonen. Dersom det kommer nye tiltak og anbefalinger kan det påvirke vårt planlagte program og tilbud til pårørende.

Om du ikke ønsker å møte fysisk på våre tilbud er det fortsatt mulig å ha samtaler med oss digitalt. Vi har også utvidet vårt tilbud med walk and talk der vi tilbyr samtaler ute i naturen mens vi går en tur.

Har du spørsmål om FFPs tilbud eller bare ønsker å snakke med noen, ta gjerne kontakt! Se mer informasjon om FFPs tilbud i eget program på vår hjemmeside. Telefonen er åpen alle hverdager mellom 9.00 – 15.30. Vi har et tilbud om chat alle hverdager fra 9.00 – 16.00, med langåpent til 20.00 på torsdager.

Er du pårørende med begrensede norskkunnskaper og synes det er vanskelig å kommunisere på norsk, kan vi tilby rådgivningssamtaler med tolk. FFP har en minoritetsrådgiver som jobber med særlig fokus på situasjonen for pårørende med minoritetsbakgrunn, og som vil hjelpe deg videre dersom du har behov for ytterligere hjelp fra andre instanser.

Vi i FFP ønsker alle pårørende og samarbeidspartnere alt godt i disse spesielle og krevende tider!

Smitteverntiltak hos FFP
For å ivareta smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien gjelder følgende smitteverntiltak for besøk i FFPs lokaler og ved deltakelse på aktiviteter i regi av FFP utenfor våre lokaler.

  • Dersom du er har symptomer som feber, hoste, sår hals e.l. kan du ikke komme til møter, treff eller individuelle samtaler hos FFP eller delta på aktiviteter i regi av FFP utenfor våre lokaler. Dersom du likevel møter opp med symptomer, vil vi dessverre be deg om å forlate aktiviteten. Individuelle samtaler kan alternativt gjennomføres på telefonen eller som en videosamtale, eller du kan avtale nytt tidspunkt for samtalen.
  • Både i våre lokaler og ved aktiviteter utenfor våre lokaler holder vi en meters avstand til hverandre og vi håndhilser ikke.
  • Når du kommer til FFPs lokaler ber vi deg benytte hånddesinfisering som er plassert rett innenfor døren.
  • På grunn av koronasituasjonen er det begrensninger for hvor mange som kan delta på møter og i FFPs aktiviteter.
  • Alle som kommer til samtale eller deltar i aktiviteter, møter og treff i regi av FFP må oppgi navn og telefonnummer slik at vi har en oversikt dersom noen skulle bli syke og det er behov for smittesporing.

Vi er opptatt av din og vår sikkerhet. Takk for at du hjelper oss å begrense smittefaren!

For generell informasjon om koronavirus, se her:
https://helsenorge.no/koronavirus