Korona: Informasjon til pårørende

Korona: Informasjon til pårørende

På grunn av koronautbruddet har FFP inntil videre avlyst alle fysiske treff og aktiviteter for pårørende. Vi inviterer nå i stedet til digitale samtaler, møter og treff, og håper mange vil benytte seg av det! Du kan lese mer om vårt digitale tilbud her. Telefonen vil være åpen som vanlig mellom 9.00 – 15.30. Vi har utvidet tilbudet med chat fra tre til fem dager i uken, mandag – fredag: 9.00 – 16.00, torsdag: 9.00 – 20.00.

Det er innført mange strenge tiltak i fengslene for å hindre smitte av koronavirus. FFP har fått mange spørsmål og henvendelser fra pårørende som har vært fortvilet over stengte besøksavdelinger, og som er bekymret for hvordan situasjonen påvirker innsatte.

Nå vil det endelig bli en mulighet for pårørende til å besøke innsatte i fengsel igjen! Fra 20. mai åpnet kriminalomsorgen for lemping av de strenge restriksjonene, og fengslene tillater besøk etter en vurdering av bemanningsmessig kapasitet og risiko for smittespredning i det enkelte tilfellet.

Besøkene vil uansett bli annerledes enn ellers. Enhver form for fysisk kontakt vil være forbudt. På lik linje som i samfunnet for øvrig, er kriminalomsorgen forpliktet til å følge de gjeldene smittevernreglene satt av regjeringen i samråd med helsemyndighetene. Krav om avstand og forbud mot fysisk kontakt innebærer at besøkene vil bli gjennomført med følgende særtiltak:

  • Besøksrommene vil inndeles med tydelige skillelinjer for hvor innsatt og pårørende skal oppholde seg for å ikke komme for nær hverandre. Det kan også brukes pleksiglass, og der det finnes besøksrom med glassvegg kan dette benyttes for å forhindre smittespredning.
  • Fengslene skal vurdere om besøk kan gjennomføres i friluft, eller ved fremstilling. Regler om avstand og fysisk kontakt gjelder også her.
  • Ansatte skal overvåke alle besøk for å påse at smittevernreglene overholdes.

Hvordan dette vil løses i det enkelte fengsel vet vi ikke ennå, men det vil bli forskjellig i de ulike fengslene blant annet etter hvordan de klarer å håndtere hensyn til smittevern.

Fengslene har innført kompenserende tiltak som ekstra telefontid og videosamtaler. Alle innsatte får ringe gratis i 40 minutter i uken – uavhengig av om det er en innenlands- eller utenlandssamtale. Dette gjelder både for innsatte på lavere og høyt sikkerhetsnivå. Dersom fengselet har kapasitet, oppfordres det til å gi ytterligere utvidelse av ringetiden, men kostnaden skal da dekkes av den innsatte. Ordningen med utvidet ringetid opphører 18.06.20, men kan forlenges ved behov. I tillegg har kriminalomsorgen kjøpt inn flere hundre nettbrett for å legge til rette for videosamtaler mellom innsatte og pårørende. Nettbrettene kan også brukes for eksempel til kontakt med visitorer fra Røde kors eller kontakt med Wayback.

FFP har vært i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å bidra til at pårørende skal få god informasjon. KDI har laget en informasjonsside med aktuell informasjon for pårørende, innsatte og ansatte. Klikk her for å gå til informasjonsiden.

I tillegg har kriminalomsorgen etablert en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte. Formålet med pårørendetelefonen er å kunne trygge pårørende til innsatte gjennom å gi generell informasjon om kriminalomsorgens tiltak for å hindre smittespredning i fengslene, samt å kunne gi informasjon om hva tiltakene innebærer for innsatte, og ikke minst kunne være en samtalepart i en vanskelig tid. Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler.  Du kan være anonym når du ringer pårørendetelefonen, og telefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00 (inntil videre, tom 17. juni). Tlf.: 404 388 88

Kriminalomsorgen har også laget en informasjonsbrosjyre til innsatte om kriminalomsorgens håndtering av koronavirus, og hvilke kompenserende tiltak som er iverksatt. Brosjyren kan du lese her.

Vi har laget en “spørsmål og svar”-side, på bakgrunn av noen av de spørsmålene vi har fått fra pårørende om koronasituasjonen i kriminalomsorgen den siste tiden. Vi kommer til å oppdatere med flere spørsmål og svar etter hvert. Klikk her for å komme til “spørsmål og svar”-siden. 

Vi i FFP ønsker alle pårørende og samarbeidspartnere alt godt i disse spesielle og krevende tider!