Konsekvenser og helseplager hos fangers pårørende

Publisert i Fosterhjemskontakt nr 1/10.

Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas daglige omsorgspersoner best støtte og hjelpe barna?

Barn med foreldre i fengsel