Mine tanker i ord og bilder

Mine tanker i ord og bilder

I årets junikampanje Not my crime, still my sentence (COPE) har FFP og Kirkens Bymisjon sammen laget heftet Mine tanker i ord og bilder, som vi har sendt ut til alle landets fengsler. Vi har bedt fengslene om å legge heftene tilgjengelig for barn på besøk.

Heftet er en forkortet og oversatt versjon av et hefte laget av Children of Prisoners Europe (COPE). Gjennom prosjektet ønsker vi å sette fokus på barn med foreldre i fengsel sin situasjon, og å bevisstgjøre barn og voksne om Europarådets anbefalinger om barn med foreldre i fengsel. Anbefalingene i heftet er bearbeidet til et mer barnevennlig språk av barn selv, og barn fra åtte land har også bidratt med tegninger. Bakerst i heftet er det blanke sider der barn kan tegne selv.

Her kan du se og lese heftet Mine tanker i ord og bilder

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam