Jubileumskonferanse: Pårørendes stemme

Jubileumskonferanse: Pårørendes stemme
FFP markerer 30 års arbeid for pårørende med en jubileumskonferanse i auditoriet (Wergeland) på Litteraturhuset i Oslo. Konferansen har tittelen “Pårørendes stemme”, og pårørendes erfaringer blant annet når det gjelder pågripelse og varetekt står på agendaen. Vi vil også sette fokus på det å være foreldre til en innsatt, og det blir boklansering av Charlotte Munthes bokserie om Martin som har pappa i fengsel. Se programmet her.
Det blir spennende innlegg, litt tilbakeblikk, ny kunnskap, debatt, sterke filmer og selvsagt jubileumskake! Vi ønsker pårørende, kriminalomsorgen, samarbeidspartnere og andre interesserte velkommen!
Nærmere program kommer snart!