Informaţii privind situaţia cu virusul corona în limba romȃnǎ

Informaţii privind situaţia cu virusul corona în limba romȃnǎ

Informaţii pentru aparţinǎtori privind situaţia cu virusul corona
Ca în tot restul societǎţii, situaţia cu virusul corona a condus la consecinţe atȃt în cadrul Serviciului pentru penitenciare cȃt şi în ofertele oferite aparţinǎtorilor de cǎtre organizaţia Pentru Aparţinǎtorii Deţinuţilor (FFP în norvegianǎ). Chiar dacǎ majoritatea lucrurilor funcţioneazǎ acum aproape normal, este important sǎ cunoaşteţi regulile de prevenire şi control al infectǎrii  în vigoare atȃt în penitenciare cȃt şi în FFP.

Mǎsuri aplicate în penitenciare
Serviciul pentru penitenciare a pus în aplicare în martie o serie de mǎsuri pentru a împiedica infectarea cu virusul corona în penitenciare. Printre altele au fost sistate vizitele aparţinǎtorilor în penitenciare şi deţinuţii nu au mai primit permisii. Începȃnd din 22 iunie au fost anulate multe dintre cele mai intruzive mǎsuri şi viaţa cotidianǎ în penitenciare se desfǎşoarǎ normal în general, aşa cum era înainte de izbucnirea pandemiei.

Vizitele în penitenciare se desfǎşoarǎ normal, dar cu cerinţa de a pǎstra distanţa minimǎ de un metru pe timpul vizitei.  Cerinţa de a pǎstra distanţa nu priveşte copiii cu vârsta sub 12 ani. Înainte de vizitǎ vizitatorul va fi intervievat despre simptome de virus corona conform unui chestionar de control emis de cǎtre autoritǎţile medicale şi nu se va permite persoanei sǎ efectueze vizita dacǎ aceasta are simptome ale cǎilor respiratorii. În prezent nu s-a revenit la permisiunea de a efectua vizite cu înnoptare în casa/apartamentul pentru vizite. Regulile privind permisiile sunt de asemenea la fel ca înainte de izbucnirea pandemiei, atȃt pentru permisiile obişnuite cȃt şi pentru permisiile speciale pentru evenimente deosebite în familie (velferdspermisjoner).

Serviciul pentru penitenciare urmǎreşte atent situaţia şi face evaluǎri pe parcurs legate de eventuale mǎsuri în caz de necesitate. Pe perioada duratei pandemiei corona pot fi puse în aplicare mǎsuri locale în zone cu infecţii.

Cȃnd penitenciarele au fost închise în primǎvarǎ şi aparţinǎtorii nu au mai avut voie sǎ vinǎ în vizite, a fost introdusǎ în toate penitenciarele din ţarǎ oferta de vizite-video între deţinuţi şi aparţinǎtori. Penitenciarele continuǎ acum aceastǎ ofertǎ ca un supliment la vizite. Pe kriminalomsorg.no existǎ îndrumar de efectuare a vizitelor-video brukerveiledning for videobesøk în limbile norvegianǎ şi englezǎ.

Pe tot parcursul pandemiei corona FFP s-a aflat în dialog strȃns cu Directoratul serviciilor pentru penitenciare şi probaţiuni (KDI în norvegianǎ) pentru a contribui la asigurarea unei bune informǎri a aparţinǎtorilor, deţinuţilor şi a angajaţilor. Accesaţi link-ul urmǎtor pentru a intra pe pagina de informaţii: Klikk her for å gå til informasjonssiden (informaţii  în limbile norvegianǎ şi englezǎ.).

De asemenea Serviciul pentru penitenciare a înfiinţat o linie telefonicǎ proprie pentru aparţinǎtori. Scopul acesteia este de a putea da aparţinǎtorilor informaţii generale despre mǎsurile aplicate de Serviciul pentru penitenciare pentru a împiedicare rǎspȃndirea infectǎrii cu corona în penitenciare. Telefonul aparţinǎtorilor furnizeazǎ de asemenea informaţii despre ce presupun mǎsurile pentru deţinuţi şi nu în ultimul rȃnd este menit a fi un partener de conversaţie într-un timp dificil. Dvs. puteţi suna şi sub anonimat, numǎrul de telefon este deservit în toate zilele lucrǎtoare  între orele    09.00-15.00. Tel.: 404 38 888

Activitǎţi şi întȃlniri la FFP  în perioada pandemiei corona
În primele luni ale pandemiei corona, FFP a anulat toate întȃlnirile şi activitǎţile pentru aparţinǎtori şi în schimb a invitat la conversaţii şi întȃlniri digitale, în plus de consiliere prin telefon, e-mail şi chat. Ne bucurǎ faptul cǎ acum din nou putem sǎ vǎ invitǎm la întȃlniri fizice, activitǎţi şi conversaţii în localurile noastre! Noi am fǎcut adaptǎrile necesare în vederea prevenirii infectǎrii, a se vedea mai jos informaţiile referitoare la acestea. Noi urmǎrim indicaţiile autoritǎţilor legate de situaţia cu virusul corona. Dacǎ vor fi luate noi mǎsuri şi se vor face noi recomandǎri, acestea pot influenţa programul planificat şi oferta pentru aparţinǎtori.

Daca dvs. nu doriţi sǎ vǎ participaţi fizic la ofertele noastre, existǎ în continuare posibilitatea de a conversa cu noi digital. De asemenea noi am extins oferta noastrǎ de walk and talk unde noi oferim conversaţii în naturǎ, în timp ce facem o plimbare.

Dacǎ aveţi întrebǎri despre ofertele FFP-ului sau dacǎ doar doriţi sǎ vorbiţi cu cineva, sunteţi binevenit sǎ ne contactati!  Informaţii suplimentare referitoare la ofertele FFP-ului puteţi obţine din programul propriu de pe pagina noastra de internet FFPs tilbud. Linia telefonicǎ este deschisǎ în toate zilele lucrǎtoare  între orele 9.00 – 15.30. Avem o ofertǎ de chat în toate zilele lucrǎtoare  între orele 9.00 – 16.00, cu program prelungit pȃna la ora  20.00 în fiecare joi.

Dacǎ sunteţi aparţinǎtor cu cunoştinţe de limbǎ norvegianǎ limitate şi consideraţi cǎ vǎ este greu sǎ comunicaţi în norvegianǎ, putem oferi conversaţii de consiliere cu interpret. FFP are un consilier pentru minoritǎţi care îşi desfǎşoarǎ activitatea punȃnd accentul în mod deosebit pe situaţia aparţinǎtorilor de alte origini şi care vǎ va ajuta mai departe dacǎ aveţi  nevoie de ajutor suplimentar din partea altor instaţe.

Noi din FFP dorim tuturor aparţinǎtorilor şi partenerilor toate cele bune  în aceste vremuri speciale şi solicitante!

Mǎsuri de protecţie împotriva infectǎrii în FFP
Avȃnd în vedere considerentele legate de protecţia infectǎrii în contextul pandemiei corona, în caz de vizitare a localurilor FFP-ului şi de participare la activitǎţi în regia FFP-ului care se desfǎşoare în alte locaţii, se aplicǎ urmǎtoarele mǎsuri de protecţie împotriva infectǎrii:

  • Dacǎ aveţi simptome cum ar fi febrǎ, tuse, dureri în gȃt sau alte simptome asemǎnǎtoare, nu vǎ puteţi prezenta la şedinţe, întȃlniri sau conversaţii individuale la  FFP şi nu puteţi participa la activitǎţi în regia FFP-ului care se desfǎşoarǎ în afara localurilor noastre. Dacǎ aveţi simptome şi cu toate acestea vǎ prezentaţi, vom fi din pǎcate nevoiţi sǎ vǎ rugǎm sǎ pǎrǎsiţi activitatea. Conversaţiile individuale ca alternativǎ pot fi efectuate la telefon sau prin video sau puteţi rezerva o nouǎ datǎ pentru conversaţie.
  • Atȃt în localurile noastre cȃt şi la activitǎţi care au loc în afara localurilor noastre se va pǎstra distanţa minimǎ de  un metru între toate persoanele şi nu se va saluta prin strȃngeri de mȃnǎ.
  • La intrarea dvs. în localurile FFP-ului sunteţi rugat sǎ folosiţi dezinfectantul pentru mȃini care este plasat chiar la intrarea pe uşǎ.
  • Din cauza situaţiei cu virusul corona numǎrul de participanţi la şedinţele şi activitǎţile FFP-ului este limitat.
  • Toţi cei care vin la conversaţii sau care participǎ la activitǎţi, şedinţe şi întȃlniri în regia FFP-ului trebuie sǎ ofere informaţii referitoare la numele şi numǎrul de telefon, astfel încȃt noi sǎ avem o evidenţǎ în cazul îmbolnǎvirii vreunei persoane şi a necesitǎţii de a detecta contactele.

Noi suntem preocupaţi de siguranţa dvs. şi a noastrǎ. Vǎ mulţumim pentru cǎ ne ajutaţi sǎ limitǎm pericolul de infectare!

Pentru informaţii generale despre virusul corona accesaţi pagina:
https://helsenorge.no/koronavirus

Traducerea informaţiei este susţinutǎ de cǎtre Imdi.