Se digital konferanse: Pårørendes stemme

Se digital konferanse: Pårørendes stemme
I oktober markerte FFP 30 års arbeid for pårørende med en jubileumskonferanse.
Konferansen har tittelen “Pårørendes stemme”, og pårørendes erfaringer – blant annet når det gjelder pågripelse og varetekt –  sto på agendaen. Vi satte også fokus på det å være foreldre til en innsatt, i tillegg til at vi hadde  boklansering av Charlotte Munthes bokserie om Martin som har pappa i fengsel.
Konferansen er ment for både pårørende, ansatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere og andre interesserte.