Digital konferanse: Pårørendes stemme

Digital konferanse: Pårørendes stemme
I oktober markerte FFP 30 års arbeid for pårørende med en jubileumskonferanse. 7. desember kl. 09.00 – 12.15
kan du se konferansen digitalt. Link til seminaret sendes deg på mail noen dager før konferansen starter.
Konferansen er tilgjengelig på samme link fram til og med 14.desember. Meld deg på her!
Konferansen har tittelen “Pårørendes stemme”, og pårørendes erfaringer blant annet når det gjelder pågripelse og varetekt
står på agendaen. Vi vil også sette fokus på det å være foreldre til en innsatt,
og det blir boklansering av Charlotte Munthes bokserie om Martin som har pappa i fengsel.
Det blir spennende innlegg, litt tilbakeblikk, ny kunnskap, debatt og sterke filmer. Se programmet her
Vi ønsker pårørende, kriminalomsorgen, samarbeidspartnere og andre interesserte velkommen!