Tips til bruk av FuelBox Lovbrudd, straff og familie

1) Trekk et tilfeldig kort fra FuelBox hver deres gang.

2) Alle deltakerne i samtalen kan dele sine refleksjoner og svare på spørsmålet før dere går videre.

3) Still gjerne oppfølgingsspørsmål til hverandre.

4) Man kan velge å ikke svare, eller si så lite man vil.

5) Dersom et spørsmål ikke passer for dere kan dere endre på spørsmålstillingen, eller trekke et nytt kort.

6) Brukes boksen i forbindelse med besøk i fengselet kan det være lurt å avslutte samtalen i god tid før besøkstiden er slutt, slik at man får rundet av på en god måte før man går fra hverandre.

Ikke alle spørsmål er tilpasset de aller yngste. Det er utviklet en egen kategori for de yngste som er beregnet for barn fra 6 år. Det er også en egen kategori for par.

Om det er temaer som oppleves som vanskelige å snakke om, ta gjerne kontakt med fagpersoner i For Fangers Pårørende (FFP) eller Kirkens Bymisjon!