Flerspråklig informasjonsbrosjyre om FFP

Kort informasjon på åtte språk om FFP

FFPs flerspråklige informasjonsbrosjyre gir kortfattet informasjon om FFP og vårt tilbud på engelsk, fransk, polsk, litauisk, rumensk, somali, arabisk og urdu.

For å bestille en eller flere slike brosjyrer, ta kontakt med oss enten på telefon eller via “Spør oss”-knappen  i høyrefeltet.