Tilbud om familiesamtaler

For Fangers Pårørende (FFP) har et pågående samarbeid med Trondheim fengsel og Trøndelag Friomsorgskontor, hvor den som soner og deres familie eller pårørende kan delta på familiesamtaler. Vi vil gjerne invitere dere til å delta på dette.

Vi benytter en samtaleform som kalles reflekterende samtale. I korte trekk kan man si at en reflekterende samtale veksler mellom å samtale, lytte og reflektere over refleksjonene. På denne måten håper man å få åpnet opp for nye og andre perspektiver, tanker og synspunkter på det en hører. Det er deltagerne i samtalen som bestemmer tema og man behøver ikke ha noen plan for samtalen/tema på forhånd. Familiens barn kan være med i samtalen, hvis man ønsker det.

Vi vet at det kan være vanskelig å finne tid til nødvendige samtaler med den innsatte, men også at det er mange tema som er vanskelig å ta opp av hensyn til hverandre. Vår erfaring er at familiene føler at rammen rundt samtalen er trygg, at man blir ivaretatt og at det er rom for å ta opp temaer det ellers kan være vanskelig å snakke om. Det bemerkes at disse samtalene er i tillegg til ordinær besøkstid.

Det vil være rådgiver fra FFP og ansatte fra Trondheim fengsel/Friomsorgen med utdanning innen reflekterende samtaler som deltar i samtalene. Dersom dette er noe dere ønsker å vite mer om, eller delta på, ta kontakt med FFP Trøndelag på telefon 73 51 19 29 / 940 03 120 eller mail trondelag@ffp.no